Våra kunder

Gemensamt för våra kunder är att de ställer extremt höga krav på tillförlitlighet och snabb service. De finns inom industrier som hanterar stora värden och där oplanerade driftstopp riskerar att bli kostsamma.

Asfaltsverk
Livsmedelsindustri
Massa/Cellulosabruk
Sågverk
Värmeverk